Marketing Akronym Ordbog

Digital marketing er fyldt med akronymer og med mange hundrede akronymer, kan det være svært at holde styr på dem alle sammen. Leder du efter et bestemt akronym eller forkortelse, hvad den står for og dens betydning? Så har du her en samlet ordbog over marketingforkortelser og -akronymer. Du kan også bruge ordbogen til at teste, hvor mange forkortelser du kan udenad. Ordbogen indeholder 102 af de mest almindelige forkortelser og akronymer i alfabetisk rækkefølge.

Hvad starter forkortelsen med?

A

Også kaldet splittesting, er en metode til at sammenligne to versioner af en f.eks. en webside eller app mod hinanden for at afgøre, hvilken der performer bedst. A/B er egentligt ikke et akronym, men et udtryk for at man har to versioner – En A-version og en B-version. I praksis kan man godt teste mere end to versioner adgangen og stadig definere det som A/B testing. 

ACL er en forkortelse for Average Customer Lifetime. ACL er et mål for den gennemsnitlige tid en kunde forbliver aktiv og laver køb hos en virksomhed. Det er vigtigt for at beregne kundens LTV (Life Time Value) og for at planlægge langsigtede markedsføringsstrategier.

Er en forkortelse for Artificial Intelligence. På dansk oversættes AI til Kunstig Intelligens.

Er en forkortelse for Awareness Interest Desire Action. Det er en model der bruges i marketingsammenhæng, som skal forklare de faser en kunde gennemgår i forbindelse med et køb. Modellen vises som oftest som en tragt (trekant på hovedet). 

AOV er en forkortelse for Average Order Value. Det er den gennemsnitlige værdi af en bestilling. 

API er en forkortelse for Application Programming Interface. Gennem API’er kan man opstille et sæt regler og definitioner, der tillader softwareprogrammer at kommunikere med hinanden.

AR er en forkortelse for Augmented Reality. AR er teknologi, der integrerer digitale løsninger med den fysiske verden i realtid. 

ATL er en forkortelse for Above The Line. Det er et udtryk for reklamer, der er rettet mod et bredt publikum gennem massemedier som tv, radio, og aviser. ATL bruges tit i forbindelse med BTL (Below The Line), som henviser til mere målrette markedsføring. 

ATS er en forkortelse for Average Time Spent. Det er en udtryk for den gennemsnitlige tid besøgende bruger på et website. Det er en indikator for hvor engagerende ens indhold og brugeroplevelse er. 

B

Er en forkortelse for Business to Business. Dette henviser til virksomheder, der sælger produkter eller ydelser til andre virksomheder.

Er en forkortelse for Business to Consumer. Dette henviser til virksomheder, der sælger produkter eller ydelser direkte til forbrugerne.

Er en forkortelse for Business to Employee. B2E fokuserer på virksomhedens interne kommunikation og fordele rettet mod virksomhedens ansatte. Formålet kan være at øge medarbejdertilfredshed, loyalitet og produktivitet.

Er en forkortelse for Business to Government. Dette refererer til virksomheder, der sælger produkter eller ydelser til offentlige instanser.

Er en forkortelse for Bounce Rate, som refererer til procentdelen af besøgende på et website, der forlader sitet efter kun at have set en enkelt side. En høj bounce rate kan indikere, at websitets indhold eller brugeroplevelse ikke opfylder de besøgendes forventninger.

Er en forkortelse for Below The Line. Det er et udtryk for målrettede marketingmetoder. BTL inkluderer bla. flyers, sociale medier og e-mail marketing.

C

Er en forkortelse for Customer Aquisition Cost. CAC er et udtryk for, hvad det koster at skaffe en ny kunde. 

Er en forkortelse for Customer Lifetime Value. CLV er en forudsigelse af den samlede værdi, en virksomhed kan forvente af et kundeforhold gennem hele kundeforholdets varighed. Beregning af CLV hjælper virksomheder med at fokusere på at fastholde kunder og maksimere indtægter fra eksisterende kunderelationer.

Er en forkortelse for Content Management System. Et CMS er et system der gør det muligt at administrere og bygge hjemmesider og webshops på en nem og overskuelig måde. Læs mere om CMS her. 

Er en forkortelse for Cost Per Acquisition. CPA refererer til den samlede omkostning ved at opnå en ny kunde gennem en specifik marketingkampagne eller kanal. Dette mål bruges ofte til at vurdere effektiviteten af online reklamekampagner.

Er en forkortelse for Cost Per Click og henviser til den pris, en annoncør betaler hver gang en bruger klikker på en annonce. Dette er en populær model inden for digital marketing, især med søgemaskineannoncering og sociale medier, hvor annoncører kan målrette specifikke brugere baseret på deres søgeadfærd eller demografiske profil.

Er en forkortelse for Cost Per Impression. CPI er omkostningen ved at eksponere en potentiel kunde for en reklame/annonce. CPI bruges ofte i digital marketing for at vurdere omkostningseffektiviteten af forskellige kanaler.

Er en forkortelse for Cost Per Lead. CPL måler omkostningen ved at få et nyt lead (en potentiel kunde). CPL bruges til at evaluere, hvor effektivt en marketingstrategi eller kampagne er til at generere nye leads.

Er en forkortelse for Cost Per Mille, hvor “Mille” refererer til tusind visninger (“mille” er latin for “tusind”). CPM er et udtryk for hvad prisen er for 1000 visninger af en annonce, uanset om brugeren klikker på annoncen eller ej. CPM bruges ofte til at bygge brand awareness, da målet her ikke nødvendigvis er et direkte salg eller et klik, men snarere at eksponere et brand eller et budskab til et stort publikum. CPM er særligt relevant for kampagner på tværs af medier, hvor bred eksponering er målet.

Er en forkortelse for Customer Relationship Management. CRM refererer til systemer, processer og procedurer, som en organisation anvender til at styre og analysere kundeinteraktioner og data gennem hele kundens livscyklus. Formålet med CRM er at forbedre forretningsrelationer med kunder, hjælpe med at fastholde kunder. CRM-systemer kan hjælpe virksomheder med at samle oplysninger om kunder, sporingsinteraktioner og håndtere kundeoplysninger effektivt for at forbedre salg og kundeservice.

Er en forkortelse for Conversion Rate Optimazation. CRO handler om at optimere brugergrænseflader for at konvertere besøgende til kunder. CRO bruges primært ift. optimering af layout og funktioner på websites for at få websitet til at konvertere så mange besøgende som muligt til betalende kunder. CRO kan dog også bruges i andre sammenhænge f.eks. i apps.

Er en forkortelse for Cascading Style Sheets. CSS er et kodesprog, der bruges til at designe og style websites. CSS kan bla. bruges til at styre farver, skrifttyper, marginer eller på anden måde style HTML-kode.

Er en forkortelse for Call To Action. CTA handler om at få brugere til at udføre en specifik handling, såsom at klikke på “Køb nu”, “Tilmeld dig vores nyhedsbrev” eller “Lær mere”. Effektive CTA’er er afgørende for at konvertere besøgende på et website eller læsere af en marketingkampagne til leads eller kunder. Ofte bruges udtrykket som CTA-knap, da det er knappen, der skal få brugeren til at foretage en handling.

Er en forkortelse for Click-Through Rate. CTR måler forholdet mellem brugere, der klikker på et specifikt link eller annonce, til antallet af totale visninger af denne link eller annonce. Høj CTR indikerer, at en annonce er relevant og tiltalende for målgruppen. CTR bliver også brugt i SEO og er et udtryk for hvor mange procent, der har set din hjemmeside på søgemaskinens resultatside (SERP) og klikket videre til netop din side.

D

DAM er en forkortelse for Digital Asset Management, hvilket er en softwareløsning, der bruges til at organisere, administrere og distribuere digitale mediefiler som billeder, videoer og dokumenter på en effektiv måde.

DM dækker over to begreber:

1. DM er en forkortelse for Direct Mail, hvilket henviser til markedsføringsteknikken, hvor virksomheder sender fysiske reklamematerialer direkte til kundernes postkasser.

2. DM er en forkortelse for Data Mining, hvilket refererer til processen med at analysere store mængder data for at opdage mønstre, sammenhænge og nyttig information. Data mining bruges ofte i forskellige brancher som markedsføring, sundhedspleje og finans for at finde mening i komplekse datasæt og træffe informerede beslutninger.

DMP er en forkortelse for Data Management Platform, hvilket er en softwareplatform, der bruges til at samle, organisere og analysere data fra forskellige kilder med det formål at forstå og målrette mod en målgruppe mere effektivt.

Er en forkortelse for Domain Name System eller Domain Name Service, hvilket er et system, der oversætter webadresser til IP-adresser, så computere kan kommunikere på internettet. Det fungerer som internettets telefonbog.

Er en forkortelse for Domain Rating, hvilket er en vurdering af et domænes autoritet og troværdighed på internettet baseret på forskellige faktorer som backlinks, domænealder og kvaliteten af indholdet på domænet. Det bruges ofte som en måleenhed i SEO (Search Engine Optimization) for at vurdere et websteds synlighed og rang i søgeresultaterne.

E

E-A-T er en forkortelse for Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, hvilket er kriterier, der bruges af søgemaskiner som Google til at vurdere kvaliteten og pålideligheden af en hjemmeside eller indhold der på. Disse faktorer er vigtige for at opnå en høj placering i søgeresultaterne.

E-com er en forkortelse for E-commerce (E-handel på dansk), hvilket betegner køb og salg af varer eller tjenester over internettet, typisk gennem webshops eller markedspladser.

EFU er en forkortelse for Egenskaber Fordele Udbytte, hvilket er en markedsføringsmodel. Formålet med EFU-modellen er tænke over hvilke egenskaber ens produkt/service har, hvilke fordele der er (ift. konkurrenter el. lignende produkter), men vigtigst af alt af få sat fokus på hvilket udbytte kunden får ved af købe produktet eller servicen. 

EMM er en forkortelse for E-Mail Marketing, hvilket er en markedsføringsteknik, der involverer at sende kommercielle beskeder og kampagner til en målrettet liste over modtagere via e-mail. Det kan omfatte alt fra salgsfremmende tilbud til nyhedsbreve og kundeengagement.

ER er en forkortelse for Engagement Rate, hvilket er en måling af den procentdel af dit publikum, der interagerer med dit indhold på dit website. Engagement rate er modpolen til Bounce Rate (BR), som siger noget om hvor mange procent der har besøgt siden, men forladt den igen uden at interagere. 

ESG er en forkortelse for Environmental, Social, and Governance, hvilket refererer til de tre centrale faktorer, der bruges til at evaluere en virksomheds bæredygtighed og samfundsansvar. Environmental (miljø) dækker virksomhedens indvirkning på miljøet, Social (sociale forhold) omhandler virksomhedens forhold til samfundet og medarbejderne, og Governance (styring) fokuserer på virksomhedens ledelse og styrestruktur. ESG-kriterier bruges af investorer og interessenter til at vurdere en virksomheds langsigtede bæredygtighed og værdiskabelse.

ESP er en forkortelse for Emotional Selling Propositions, hvilket refererer til de emotionelle fordele eller incitamenter, der bruges i markedsføringen for at appellere til kundens følelser og motivere dem til at købe et produkt eller en service. 

EXIF er en forkortelse for Exchangeable Image File Format, hvilket refererer til de metadata, der er knyttet til digitale billeder, herunder oplysninger som kameramodel, eksponering, dato og placering. Disse data kan være nyttige for organisering og kategorisering af billeder.

F

FB er en forkortelse for Facebook. I forbindelse med marketing, og især SoMe, bruges forkortelsen FB ofte. 

FBM er en forkortelse for Facebook Business Manager, hvilket er et værktøj udviklet af Facebook, der giver virksomheder mulighed for at administrere deres Facebook-sider, annoncer, målgrupper og analyser ét sted. I dag hedder værktøjet dog Meta Business Manager, men forkortelsen FBM forekommer stadig. 

FCA er en forkortelse for First Click Attribution, hvilket er en attributionsmodel inden for digital markedsføring, hvor det første klik, en kunde laver på en annonce eller et link, tilskrives hele værdien for konverteringen. FCA fokuserer på den første interaktion, der førte til en handling eller konvertering.

FTP er en forkortelse for File Transfer Protocol, hvilket er en standardprotokol, der bruges til at overføre filer mellem computere over et netværk. Det bruges ofte til at uploade og downloade filer til og fra en webserver.

G

GA4 er en forkortelse for Google Analytics 4, hvilket er den nyeste version af Google Analytics-platformen. GA4 kan give dybere indsigt i brugeradfærd på tværs af forskellige enheder og platforme og giver mulighed for mere avanceret analyse og segmentering af brugerdata.

GMB er en forkortelse for Google My Business, hvilket er en gratis tjeneste fra Google, der giver virksomheder mulighed for at administrere deres online tilstedeværelse på Google-platformen, herunder deres virksomhedsoplysninger, åbningstider, anmeldelser og placering på Google Maps. 

(Chat)GPT er en forkortelse for (Chat) Generative Pre-trained Transformer, som er en model inden for kunstig intelligens, udviklet af OpenAI. Værktøjet bruges til at generere tekst baseret på de indtastede oplysninger og har mange anvendelser, herunder i chatbots og tekstgenerering.

GSC er en forkortelse for Google Search Console, hvilket er et gratis værktøj fra Google. GSC giver indsigt i, hvordan ens website præsterer i Google-søgeresultaterne. Det giver oplysninger om søgeforespørgsler, webstedsindeksering, fejlmeddelelser og meget mere.

GTM er en forkortelse for Google Tag Manager, hvilket er et værktøj udviklet af Google, der giver dig mulighed for at administrere og implementere sporingskoder og tags på dit website uden at skulle ændre i kildekoden. Det gør det lettere at håndtere og opdatere sporingskoder og tags.

H

H-tags er en forkortelse for Header Tags, hvilket er HTML-tags, der bruges til at definere overskrifter og underoverskrifter på et website. De inkluderer H1 til H6-tags, hvor H1 er den mest betydningsfulde overskrift, og H6 er den mindst betydningsfulde.

HTTP / HTTPS er en forkortelse for Hypertext Transfer Protocol (Secure), hvilket er protokollen, der bruges til at overføre data mellem en webbrowser og en hjemmeside. HTTPS tilføjer et sikkerhedslag til HTTP ved at kryptere dataene, hvilket gør det mere sikkert at overføre følsomme oplysninger som f.eks. kreditkortoplysninger.

HTML er en forkortelse for Hypertext Markup Language, hvilket er det standard kodesprog, der bruges til at oprette websites. Det giver mulighed for strukturering af indholdet på en webside ved hjælp af forskellige tags og attributter, såsom <p> for afsnit, <a> for links og <img> for billeder.

I

IG er en forkortelse for Instagram. I forbindelse med marketing, og især SoMe, bruges forkortelsen IG ofte. 

IoT er en forkortelse for Internet of Things, hvilket refererer til et netværk af fysiske objekter, der er indlejret med sensorer, software og andre teknologier med det formål at indsamle og udveksle data via internettet. Alexa, Phillips Hue og Google Nest er eksempler på enheder, der falder under kategorien IoT. 

J

JS er en forkortelse for JavaScript, hvilket er et kodesprog, der primært bruges til at tilføje interaktivitet og funktionalitet til websider. Det kan bruges til at styre forskellige elementer på et website, såsom formularer, animationer og interaktive funktioner.

K

KAM er en forkortelse for Key Account Manager, hvilket refererer til en medarbejder i en virksomhed, der er ansvarlig for at opbygge og vedligeholde relationer med vigtige kunder eller nøglekonti. En KAM fungerer som en primær kontaktperson og strategisk partner for disse kunder.

GMB er en forkortelse for Google My Business, hvilket er en gratis tjeneste fra Google, der giver virksomheder mulighed for at administrere deres online tilstedeværelse på Google-platformen, herunder deres virksomhedsoplysninger, åbningstider, anmeldelser og placering på Google Maps. 

KW er en forkortelse for Keyword, hvilket på dansk oversættes til søgeord. Det er ord eller sætninger, der bruges i en søgemaskineforespørgsel for at finde relevante resultater. Keywords er afgørende i søgemaskineoptimering (SEO).

KWA er en forkortelse for Keyword Analysis, hvilket på dansk er en søgeordsanalyse. Det refererer til processen med at analysere og evaluere nøgleord for at identificere deres søgevolumen, konkurrence og relevans i forhold til en virksomheds konkurrenter, mål og målgruppe. En gennemarbejdet KWA er fundamentet for at udvikle en effektiv søgemaskineoptimeringsstrategi.

L

LCP er en forkortelse for Largest Contentful Paint, hvilket er en måling inden for website hastighed, der angiver den tid, det tager for det største indholdselement på en webside at blive fuldt indlæst og synligt for brugeren. En hurtig LCP-tid bidrager til en bedre brugeroplevelse og kan forbedre webstedets placering i søgeresultaterne.

LP er en forkortelse for Landing Page, hvilket er den webside, en bruger lander på efter at have klikket på et link i en annonce, søgemaskineresultat eller anden ekstern kilde. Landingssider er designet til at lede besøgende mod en bestemt handling, såsom at foretage et køb, tilmelde sig en nyhedsbrev eller downloade en fil.

LTV er en forkortelse for Life Time Value, hvilket er en vigtig metric inden for markedsføring og forretningsudvikling, der angiver den forventede samlede indtjening fra en kunde i løbet af deres levetid som kunde hos virksomheden. At forstå LTV’en for forskellige kundesegmenter kan hjælpe virksomheder med at træffe bedre beslutninger om ressourceallokering. LTV kendes også som CLV (Customer Lifetime Value).

M

MA er en forkortelse for Marketing Automation, hvilket betyder at automatisere marketingprocesser og opgaver. Dette kan omfatte automatisering af e-mail-marketing, kampagneplanlægning, lead-nurturing og andre marketingaktiviteter for at øge effektiviteten og spare tid og ressourcer.

MLM er en forkortelse for Multi Level Marketing, hvilket er en forretningsmodel, hvor produkter eller tjenester sælges gennem et netværk af uafhængige distributører. Disse distributører tjener ikke kun penge på salget af produkterne, men også ved at rekruttere nye distributører og modtage en procentdel af deres salg. MLM er også kendt som netværksmarkedsføring eller pyramidestruktur. MLM er kun lovligt i Danmark under helt særlige forhold. 

N

.NET er en softwareudviklingsplatform udviklet af Microsoft. Det giver udviklere et miljø og værktøjer til at opbygge og køre forskellige typer applikationer, herunder websteder, webapplikationer og desktopapplikationer.

NDA er en forkortelse for Non-Disclosure Agreement, hvilket er en juridisk bindende aftale mellem to eller flere parter, der forpligter sig til at holde visse oplysninger fortrolige. 

NGO er en forkortelse for Non-Governmental Organization, hvilket er en organisation, der er uafhængig af regeringen og arbejder for at fremme sociale, miljømæssige eller menneskerettighedsrelaterede mål. NGO’er opererer ofte på frivillig basis og finansieres gennem donationer, medlemsgebyrer eller offentlige midler.

NPS er en forkortelse for Net Promoter Score, hvilket er en måling af kundetilfredshed og loyalitet, der spørger kunder, hvor sandsynligt de er at anbefale virksomheden eller produktet til andre på en skala fra 0 til 10. NPS beregnes ved at trække procentdelen af ​​kunder, der er kritiske (score 0-6) fra procentdelen af ​​kunder, der er promotors (score 9-10).

O

P

POAS er en forkortelse for Profit On Ad Spend og er et udtryk for hvor meget profit man opnår gennem sin betalte (digitale) annoncering. POAS er en pendant til ROAS, men hvor ROAS kun kigger på omsætning holdt op mod annonceomkostninger, så tager POAS også højde for andre udgifter forbundet med et salg. 

PIM er en forkortelse for Product Information Management, hvilket er software til at administrere og distribuere produktinformation på tværs af forskellige salgskanaler og markedsføringsplatforme. PIM-systemer hjælper virksomheder med at opretholde konsistent, nøjagtig og opdateret produktinformation på tværs af platforme, for at forbedre kundeoplevelsen og øge salget.

PMAX er en forkortelse for Performance Max, hvilket er en type Google-annonceringskampagner designet til at maksimere annonceydelsen på tværs af forskellige platforme og enheder. 

PI er en forkortelse for Performance Indicator, hvilket refererer til en måling eller metric, der bruges til at evaluere præstationen af en bestemt aktivitet, proces eller system. Performance-indikatorer bruges ofte til at vurdere succesen af forretningsstrategier og marketingkampagner. 

PHP er en forkortelse for Hypertext Preprocessor, hvilket er et populært kodesprog, der primært bruges til at udvikle dynamiske websteder og webapplikationer. PHP understøtter en bred vifte af funktioner og integreres nemt med HTML for at generere dynamisk indhold på websider. Nogle vil måske lægge mærke til at akronymet ikke helt passer. Det skyldes at det oprindeligt var en forkortelse for Personal Home Page, men fik senere det nuværende mere tekniske navn, men beholdt akronymet. 

PPC er en forkortelse for Pay-Per-Click, hvilket er en annoncemodel, hvor annoncører betaler et gebyr hver gang en bruger klikker på deres annonce. Hvis annoncen ikke bliver klikket på, betaler annoncøren ikke for at få annoncen vist ved PPC-modellen. PPC-annoncer vises typisk øverst eller ved siden af organiske søgeresultater på søgemaskiner og kan bruges til at øge synligheden og trafikken til en hjemmeside.

PR er en forkortelse for Public Relations, hvilket refererer til praksis med at opbygge og opretholde positive relationer mellem en organisation og dens interessenter, herunder kunder, medier, investorer og offentligheden. PR-aktiviteter kan omfatte mediearbejde, pressemeddelelser, events, sponsorater og krisekommunikation. PR bruges ofte som synonym med pressemeddelelser, men omfatter meget mere end det.

PSP er en forkortelse for Payment Service Provider, hvilket er en virksomhed, der tilbyder teknologiske løsninger og tjenester til behandling af onlinebetalinger mellem købere og sælgere. PSP’er giver typisk betalingsgateway, kortbehandlingstjenester og sikkerhedsløsninger for at facilitere sikre transaktioner på internettet.

Q

QC er en forkortelse for Quality Control, hvilket er processen med at sikre, at produkter eller tjenester opfylder de specificerede kvalitetsstandarder og krav. QC involverer typisk inspektion, testning og evaluering af produkter under produktionsprocessen eller før frigivelse til markedet for at identificere og rette eventuelle fejl eller mangler.

QR er en forkortelse for Quick Response, hvilket er en todimensionel stregkode, der indeholder information, der kan scannes og læses hurtigt af en mobiltelefon eller en anden QR-scanner. QR-koder bruges ofte til at linke til webadresser, indeholde kontaktinformation, udløse betalinger eller give adgang til andre digitale ressourcer.

R

ROAS er en forkortelse for Return on Ad Spend, hvilket er en tal, der fortæller hvor meget omsætning en annonce skaber holdt op mod de udgifter der er til annoncen. En høj ROAS indikerer, at annoncerne er effektive til at generere omsætning. ROAS beregnes ved at dividere den samlede omsætning fra en reklame med de samlede reklameudgifter. Har man brugt 10.000kr på en annonce og den har generet 100.000kr i omsætning, så er ROAS på 10. ROAS har tidligere været meget populært at bruge, det det er nemt at udregne og at forholde sig til. Tallet siger dog ikke noget om hvorvidt virksomheden skaber profit via annoncen. Til dette formål kan man i stedet benytte POAS.

ROI er en forkortelse for Return on Investment, hvilket er en finansiel metrik, der måler forholdet mellem den fortjeneste eller gevinst, der opnås fra en investering, og omkostningerne ved investeringen. ROI beregnes typisk ved at dividere den resulterende gevinst med investeringens omkostning og udtrykkes som en procentdel eller et forhold. En positiv ROI indikerer, at investeringen har været rentabel. ROI bruges ofte i marketing sammenhæng for at vurdere om en marketingstrategi eller -indsats har været profitabel.

S

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization, hvilket er processen med at optimere en hjemmeside for at forbedre dens synlighed i søgeresultaterne på søgemaskiner som f.eks. Google. SEO-aktiviteter opdeles typisk i tre kategorier: on-site, linkbuilding og teknisk SEO.

SEM er en forkortelse for Search Engine Marketing, hvilket er en form for digital marketing, der sigter mod at øge synligheden og trafikken til en hjemmeside ved at anvende betalte annoncer i søgeresultaterne på søgemaskinerne. SEM omfatter ofte brugen af pay-per-click (PPC) annoncering og andre betalte placeringsteknikker.

SERP er en forkortelse for Search Engine Results Page, hvilket er den side, der vises efter en bruger har foretaget en søgning på en søgemaskine som f.eks. Google. SERP’en viser en liste over organiske (ikke-betalte) søgeresultater samt eventuelle betalte annoncer og andre resultater, som søgemaskinen anser for relevante.

SEA er en forkortelse for Search Engine Advertising, hvilket er marketing, der involverer betalt placering af annoncer på søgemaskineresultatsiderne. SEA bruger ofte pay-per-click (PPC) model, hvor annoncører betaler for hver gang en bruger klikker på deres annonce i søgeresultaterne.

SoMe er en forkortelse for Sociale Medier.

SSL er en forkortelse for Secure Sockets Layer, hvilket er en sikkerhedsprotokol, der anvendes til at kryptere kommunikationen mellem en webbrowser og en webserver. SSL bruges til at beskytte følsomme oplysninger såsom personlige oplysninger, betalingsoplysninger og loginoplysninger mod uautoriseret adgang eller tyveri.

SMM er en forkortelse for Social Media Marketing, hvilket refererer til praksis med at bruge sociale medieplatforme som en del af en markedsføringsstrategi.

SMV er en forkortelse for Små og Mellemstore Virksomheder, hvilket refererer til virksomheder, der kategoriseres som små eller mellemstore baseret på deres størrelse, omsætning, antal ansatte eller andre faktorer.

T

TLD er en forkortelse for Top Level Domain, hvilket er den sidste del af en internetadresse efter sidste punktum. TLD identificerer typen eller kategorien af et domæne og inkluderer ofte generiske topniveaudomæner (gTLD’er) som .com, .org, .net, samt landsspecifikke topniveaudomæner (ccTLD’er) som .dk, .uk, .de.

U

UR er en forkortelse for URL Rating, hvilket er en vurdering af en URL’s autoritet og troværdighed baseret på forskellige faktorer såsom backlinks, indgående links, og kvaliteten af indholdet. UR tager kun højde for den specifikke URL man kigger på, ikke hele websitet som udtrykkes ved DR (Domain Rating). Der kan derfor godt være væsentlig forskel på UR og DR.

URL er en forkortelse for Uniform Resource Locator, hvilket er den adresse, der identificerer den placering eller ressource, der findes på internettet. En URL består typisk af protokollen (f.eks. http:// eller https://), domænenavnet og eventuelle undermapper eller filnavne, der angiver den specifikke placering af ressourcen.

USP er en forkortelse for Unique Selling Proposition (eller Point), hvilket refererer til den unikke fordel eller egenskab, som et produkt, en service eller en virksomhed tilbyder, og som adskiller det fra konkurrenterne på markedet. USP’en er en central del af en virksomheds markedsføringsstrategi og bruges til at tiltrække og fastholde kunder.

UTM er en forkortelse for Urchin Tracking Module, hvilket er en kode eller en streng af parametre, der tilføjes til en URL for at spore trafikkilder og kampagneeffektivitet i webanalyseværktøjer som f.eks. Google Analytics. UTM-parametre inkluderer typisk oplysninger som kilde, medium, kampagnenavn osv.

UVM er en forkortelse for Unique Visitors per Month, hvilket er antallet af unikke besøgende eller brugere, der besøger et websted i løbet af en bestemt måned. UVM er en vigtig metrik inden for webanalyse, der bruges til at evaluere webstedsydelse, publikumsstørrelse og engagement over tid.

V

VPN er en forkortelse for Virtual Private Network, hvilket er en teknologi, der opretter en sikker og krypteret forbindelse over et offentligt netværk, såsom internettet. Ved hjælp af en VPN kan brugere oprette forbindelse til et privat netværk eksternt og sende og modtage data sikkert, selv når de bruger usikre eller offentlige netværk, f.eks. på caféer, lufthavne eller hoteller.

W

WOM er en forkortelse for Word of Mouth, hvilket på dansk oversættes til mund-til-mund-markedsføring, hvor forbrugere deler positive eller negative oplevelser og anbefalinger om et produkt, en service eller en virksomhed med andre mennesker. WOM betragtes ofte som en af de mest effektive former for markedsføring på grund af troværdigheden og indflydelse på forbrugerbeslutninger.

WP er en forkortelse for WordPress, hvilket er et populært open-source content management system (CMS), der bruges til at oprette og administrere websteder og blogs.

WWW er en forkortelse for World Wide Web.

X

XML-sitemap er en forkortelse for Extensible Markup Language-sitemap, hvilket er en fil, der indeholder en oversigt over alle de sider på et websted, der er tilgængelige for indeksering af søgemaskiner. XML-sitemaps bruges til at informere søgemaskiner om webstedets struktur, hierarki og hvilke sider der skal prioriteres for indeksering. Dette hjælper søgemaskiner med at opdage og indeksere alle de vigtige sider på et websted mere effektivt, hvilket kan forbedre webstedets synlighed og placering i søgeresultaterne.

Y

YT er en forkortelse for YouTube. Ofte bruges akronymet YT i marketing.

YTD er en forkortelse for Year to Date, hvilket på dansk oversættes til År til Dato. Det refererer til den periode, der strækker sig fra begyndelsen af det aktuelle år frem til den aktuelle dato. YTD bruges ofte i økonomi og regnskab til at sammenligne økonomiske resultater eller præstationer indtil den aktuelle dato med tilsvarende perioder tidligere år.

Z

Æ

Ø

Å